Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Kurz mikroskopickej techniky (421A104) rss

Garant: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Vyučujúci: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Typ predmetu: voliteľný

Stupeň štúdia: Bc., Ing.

Ročník: všetky

Semester: zimný

Fakulta: FAPZ, FBP, FZKI

Odbor: všetky

Počet kreditov: 2

Priebežné hodnotenie: žiadne

Spôsob ukončenia: zápočet

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 0/1, Za semester: 00/15

Cieľ predmetu: Teoretické a čiastočne praktické zvládnutie základných mikroskopických techník

Obsah predmetu: Stavba  a  funkcia  optického mikroskopu, jeho ovládanie a využitie. Stručné základy optiky, typy mikroskopov a rôzne spôsoby mikroskopovania. Základné farbiace techniky. Príprava preparátov, rýchle a klasické metódy. Vyhodnocovanie preparátov,počítanie, meranie a kreslenie. Stručné základy mikrofotografie a vyhodnocovanie fotografií.

Literatúra: Pazourková, Z.: Botanická mikrotechnika, UK Praha, 1996, Habrová, V.: Mikroskopická technika, SPN Praha, 1990


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání