Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Biológia rastlinnej produkcie (421A115) rss

Garant: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Vyučujúci: RNDr. Ivan Ikrényi, CSc.

Typ predmetu: povinný

Stupeň štúdia: Bc.

Ročník: 1.

Semester: 2.

Fakulta: Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Odbor: Bezpečnosť a kontrola potravín

Počet kreditov: 6

Priebežné hodnotenie: Protokoly

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 2/2, Za semester: 30/30

Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o anatomicko-morfologickej a funkčnej celistvosti rastlinného tela v nadväznosti na hlavné vývojové skupiny vyšších rastlín.

Obsah predmetu: Funkčná anatómia a morfológia vyšších rastlín z aspektu všeobecnej štruktúry telómu a jeho metabolizmu. Biologické princípy metamorfózy telómu so zameraním na hlavné skupiny pestovaných rastlín. Základy fylogenézy rastlinnej ríše s dôrazom na Magnoliopsida a Liliopsida. Komparatívna morfológia modelových čeľadí.

Literatúra:

Nečas, O. a kol. : Biologie. 1982.

Baranec, T. a kol.: Systematická botanika. SPU Nitra.

Košťál, L. a kol.: Štrukturálna botanika. SPU Nitra.

Rosypal, S. a kol.: Nový přehled biologie, 2003.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání