Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Geobotanika (421A204) rss

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Vyučujúci: RNDr. Mária Poláčiková, Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Typ predmetu: Voliteľný

Stupeň štúdia: Bc.

Ročník: 2.

Semester: 3. semester

Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Odbor: Záhradná a krajinná architektúra

Počet kreditov: 3

Priebežné hodnotenie: Žiadne

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 0/2, Za semester: 00/30

Cieľ predmetu: Získať základné informácie o rastlinných spoločenstvách.

Obsah predmetu: Rastlinné populácie, vzťahy medzi rastlinnými populáciami navzájom i vnútri populácií, vplyv človeka. Typy stratégií rastlinných populácií, synekológia. Definícia rastlinného spoločenstva, jeho vymedzenie. Analýza štruktúry spoločenstva, vertikálna a horizontálna štruktúra. Fytocenózy. Zmeny štruktúr rastlinného spoločenstva v čase, sukcesia.

Literatúra:

Moravec, J. 1994: Fytocenologie. AC Praha.

Šomšák, L. 1998: Flóra a fauna v rastlinných spoločenstvách strednej Európy.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání