Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Dendrológia (421A307) rss

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Vyučujúci: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Typ predmetu: Voliteľný

Stupeň štúdia: Ing., Bc.

Ročník: 4., 2.

Semester: 8. resp. 4.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Odbor: Produkcia potravinových zdrojov, Agroekológia, Genetické technológie v agrobiológii, Manažment rastlinnej výroby, Výživa a ochrana rastlín, Aplikovaná biológia

Počet kreditov: 4

Priebežné hodnotenie: Žiadne

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 0/3, Za semester: 00/45

Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov o dendroflóre strednej Európy a o hlavných systematických skupinách drevín.

Obsah predmetu: Základné pojmy dendrológie, systematika drevín, rozdelenie drevín podľa ich využitia, ekologické aspekty, priestorovo - funkčné členenie drevín, introdukcia a aklimatizácia, inventarizácia a klasifikácia drevín, sadovnícka a krajinárska hodnota drevín, prehľad drevín, praktická determinácia drevín, legislatíva týkajúca sa drevín. Fytogeografia a zonalita, vegetácia (horizontálna a vertikálna) všeobecne a v strednej Európe.

Literatúra:

Baranec, T. a kol.: Systematická botanika, SPU Nitra, 1998.

Paganová, V.: Základy dendrológie, SPU Nitra, 2000.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání