Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Botanika tropických a subtropických rastlín (421A305) rss

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Vyučujúci: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Typ predmetu: Voliteľný

Stupeň štúdia: Bc.

Ročník: 2., 4. resp. 5.

Semester: 3., 7., 8., 9.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Odbor: Manažment rastlinnej výroby, Biotechnika parkových a krajinných úprav, Záhradníctvo, Záhradná a krajinná architektúra

Počet kreditov: 3

Priebežné hodnotenie: Žiadne

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 0/2 Za semester: 00/30

Cieľ predmetu: Získanie poznatkov o hlavných typoch vegetácie trópov a subtrópov so zameraním na hospodársky významné rastlinné druhy.

Obsah predmetu:
Základné typy vegetačných systémov trópov a subtrópov a ich floristická charakteristika. Životné formy rastlín tropických ekosystémov. Systematický prehľad najvýznamnejších druhov rastlín trópov a subtrópov: papraďorasty (plavúne, plavúnky, paprade), nahosemenné a krytosemenné rastliny.Vo všetkých skupinách hlavné čeľade a výber druhov zameraný na rastliny využiteľné vo potravinárskom, farmakologickom priemysle a iných odvetviach hospodárstva, a tiež ako rastliny okrasné. Praktická výučba a exkurzie do niektorých botanických záhrad a arborét.

Literatúra: Valíček, P.: Užitkové rostliny tropů a subtropů, AC Praha, 1989.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání