Uživatel

Návštevy

Linky

< návrat späť

Botanika (421A101) rss

Garant: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc.

Vyučujúci: prof. RNDr. Tibor Baranec, CSc., doc. RNDr. Ladislav Košťál, CSc., RNDr. Ivan Ikrényi, CSc., RNDr. Maria Poláčiková, Ing. Pavol Eliáš , PhD., Ing. Ľuba Ďurišová, PhD., Ing. Peter Ferus, PhD.

Typ predmetu: Povinný

Stupeň štúdia: Bc.

Ročník: 1.

Semester: 1. resp. 2.

Fakulta: Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Odbor: Udržateľné poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Manažment rastlinnej výroby, Manažment živočíšnej výroby, Všeobecné poľnohospodárstvo, Výživa ľudí, Agropotravinárstvo, Aplikovaná biológia, Agrobiotechnológie, Záhradná a krajinná architektúra, Záhradníctvo, Biotechnika parkových a krajinných úprav, Vodné hospodárstvo krajiny, Zakladanie a údržba športových plôch, Krajinné inžinierstvo, Pozemkové úpravy a geografické informačné systémy

Počet kreditov: 6

Priebežné hodnotenie: Čiastková písomná skúška + určovanie rastlín

Spôsob ukončenia: Skúška

Predn./cvič za semester: Za týždeň: 1/3, Za semester: 15/45

Cieľ predmetu: Získanie základných poznatkov z cytológie, histológie, anatómie a morfológie rastlín ako aj fylogenetického systému rastlinnej ríše.

Obsah predmetu: Základy rastlinnej cytológie, histológie a anatómie. Morfológia rastlín. Skrátený prehľad fylogenetického systému rastlín. Výber čeľadí cievnatých rastlín z aspektu príslušného odboru.

Literatúra:

Košťál, L. a kol.: Štrukturálna botanika, SPU Nitra.

Baranec, T. a kol.: Systematická botanika, SPU Nitra.


Táto kategória neobsahuje žiadne články.

Translation

Vyhledávání