Uživatel

Návštevy

Linky

Kategórie: Ing. Pavol Eliáš, PhD.

Profesionálny životopis

· 1979 - 1982 Základná škola so špecializáciou na cudzie jazyky, Halenárska ul., Trnava

· 1982 - 1987 Základná škola P. Jilemnického, Trnava

· 1987 - 1991 Gymnázium J. Hollého v Trnave

· 1991 - 1996 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

· 1996 - 1999 doktorand na Katedre botaniky, SPU Nitra

· od 1999 - odborný asistent na Katedre botaniky, kurátor herbára NI, SPU Nitra

print Formát pre tlač

Translation

Vyhledávání